ARRI ZEISS MASTER PRIME LENSES

Kit Lenti Arri-Zeiss Master Prime Lenses:

OTTICA LUNGHEZZA FOCALE DIAFRAMMA DIAMETRO ANELLO FRONTALE PESO
Arri Master Prime 18/T1.3 18 mm T1.3 – T22 114 mm 2.2 kg
Arri Master Prime 25/T1.3 25 mm T1.3 – T22 114 mm 2.3 kg
Arri Master Prime 35/T1.3 35 mm T1.3 – T22 114 mm 2.2kg
Arri Master Prime 50/T1.3 50 mm T1.3 – T22 114 mm 2.7 kg
Arri Master Prime 75/T1.3 75 mm T1.3 – T22 114 mm 2.8 kg
Arri Master Prime 100/T1.3 100 mm T1.3 – T22 114 mm 2.9 kg